De bezoekerstijden zijn doordeweeks van 15.00 tot 17.00 en van 19.00 tot 21.00 en in het weekend van 10.00 tot 21.00.

Conform de richtlijn van Verenso en NVAVG (in afstemming met RIVM/LCI, ActiZ en Vereniging Gehandicapten Nederland) Behandeladvies COVID-19, adviseert de GGD vanaf heden over te gaan tot het preventief gebruik van chirurgische neusmondmaskers door alle medewerkers, vrijwilligers en bezoekers bij cliëntencontact binnen een afstand van 1,5 meter.

Dit advies is alleen van toepassing wanneer de 1,5 meter afstand niet gehanteerd kan worden zoals bijvoorbeeld bij cliënten die deze regel niet goed begrijpen en deze instructie dan ook niet goed kunnen opvolgen.

Het betreft alle medewerkers, ook degenen die niet rechtstreeks zorg verlenen, maar wel binnen 1,5 meter contact hebben, zoals maaltijdbezorging of recreatieve activiteiten. Deze extra maatregel dient ter bescherming van cliënten, (zorg-)medewerkers en bezoekers.

Wat betekent dit voor u?

 • Wanneer u bij uw naaste op bezoek komt ontvangt u van ons, bij binnenkomst, een chirurgische neusmondmaskers. Voor het gebruik van het neusmondmasker hebben wij enkele adviezen voor u op een rij gezet:

 • Het is goed om te weten dat de neusmondmaskers maximaal 3-4 uur aan één stuk gedragen kunnen worden. Houd het neusmondmasker dan ook, de gehele tijd dat u op bezoek bent, op;

 • Omdat het neusmondmasker niet afgedaan mag worden, is het voor u niet toegestaan om tijdens het bezoek te eten en te drinken;

 • Het is belangrijk tussentijds niet aan het gezicht of masker te zitten;

 • Na het afnemen en weggooien, dienen de handen gedesinfecteerd te worden.

 Uiteraard blijven de bestaande andere maatregelen ook van kracht. Voor het gemak hebben wij ze nog even op een rij gezet:

 • Desinfecteer of was uw handen met water en zeep bij binnenkomst; Registreer uw bezoek bij de Ipad bij binnenkomst. Afmelden bij vertrek is niet nodig;

 • Raak uw naaste, hoe graag u ook wilt, niet aan;

 • Raak zo min mogelijk omgeving/ materialen aan;    

 • Blijf tijdens het bezoek op de kamer:   

 • Ga niet op zoek naar een verzorgende, stel vragen via telefoon of e-mail;    

 • Maak geen gebruik van de huiskamers op de afdelingen;

 • Gebruik uitsluitend het bezoekerstoilet beneden in de hal;

 • Houd in alle gevallen 1,5 meter afstand;   

 • Verplaats geen stoelen en tafels, ook niet op het terras buiten;

Wij verzoek u dringend zich aan deze maatregelen te houden. Het is in het belang van uw naaste, de overige cliënten, de medewerkers en van uzelf. Bedankt voor uw medewerking!

Op de eerste dag van uw opname krijgt u uitleg over de revalidatieafdeling en revalidatiebehandeling. De eerste dagen wordt onderzocht wat u kunt en waar u moeite mee heeft.

Omdat behandeling nodig is voor uw herstel, start de behandeling snel en wordt afgesproken welke behandelaren bij uw behandeling worden betrokken.  U werkt aan uw revalidatieplan dat regelmatig met u wordt besproken. Sluit het revalidatieplan bijvoorbeeld nog voldoende aan bij uw revalidatiedoelen?  Uw eerste contactpersoon kan hierbij aanwezig zijn. Verspreid over vijf/zes dagen per week gaat ons behandelteam bestaande uit verpleegkundig specialisten, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, diëtisten en psychologen onder leiding van de specialist ouderengeneeskunde met u aan de slag. 

 

 


We werken samen met de behandelaars van het Goudenhart.

 • Wat hebt u nodig bij opname en uw verblijf?
 • uw paspoort
 • verzekeringsbewijs
 • verwijsbrief van de medisch specialist uit het ziekenhuis 
 • gemakkelijk zittende kleding waarin u kunt oefenen tijdens uw verblijf
 • goed zittende schoenen
 • persoonlijke toiletspullen
 • geen waardevolle voorwerpen of sieraden

Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen door te bellen naar: 079-7122179.
Bij voorkeur op werkdagen tussen 9.00-12.00 of 13.30-16.30.

De dag waarop u naar huis gaat, wordt ruim van tevoren samen met u bepaald. Daardoor heeft u genoeg tijd om uw thuiskomst voor te bereiden.  Onze medewerkers helpen u met het aanvragen van thuiszorg, private huishoudelijke hulp of een personenalarm. Aanvragen voor huishoudelijke hulp dient u zelf te regelen bij uw gemeenten. Wij adviseren u om dit ruim op tijd aan te vragen. 

In de tussentijd maken we het ook zo aangenaam mogelijk voor u. U heeft een comfortabele kamer, lekker eten, ruime bezoektijden, gratis gebruik van draadloos internet.