Een gezonde regio Zoetermeer in 2025. Dat is de ambitie van zorgaanbieders, gemeente Zoetermeer en zorgverzekeraars Menzis en CZ. Samen hebben zij een ambitieuze visie opgesteld om de zorg en welzijn in het vergrijsde Zoetermeer op peil te houden. Dat is nodig omdat de vraag de komende jaren enorm gaat toenemen, terwijl er niet meer zorgprofessionals en mantelzorgers komen. Het eerste concrete project dat maandag 15 februari gaat starten is het verbeteren van de acute zorg voor kwetsbare ouderen.

 

Vanaf 28 december is Wel thuis verantwoordelijk voor het regionale covid centrum in Vivaldi. Aanmeldingen voor de covidafdeling via clientadvies.

Het algemene nummer van Wel thuis is: 088-9293000

Via het transferburea van In beweging worden de opnames geregeld in afstemming met de ziekenhuizen of huisartsen. In het weekend worden de opnames via de artsen van het Goudenhart georganiseerd.

 

Vanaf 20 april 2020 kunnen kwetsbare mensen die moeten revalideren en verschillende behandelingen nodig hebben na besmet te zijn geweest met het coronavirus terecht in Vivaldi (Zoetermeer) en De Westerweeren (Bergambacht). Het zorgpad Co-Fit is gerealiseerd middels een samenwerking tussen In beweging en het Gouden Hart. 

In beweging biedt al langere tijd revalidatiezorg in verpleeghuis Vivaldi in Zoetermeer en verpleeghuis De Westerweeren in Bergambacht, maar zal voortaan ook cliënten behandelen die besmet zijn geweest met het coronavirus. 

Vanaf 31 januari 2020 kunnen kwetsbare mensen die moeten revalideren en verschillende behandelingen nodig hebben terecht op afdeling Madelief in het LangeLand Ziekenhuis in Zoetermeer. Dit wordt mogelijk gemaakt door een samenwerking van In Beweging en het LangeLand Ziekenhuis. 

In Beweging biedt al langere tijd revalidatiezorgin verpleeghuis Vivaldi in Zoetermeer, maar voortaan ook in het LangeLand Ziekenhuis, waar - net als in Vivaldi - deskundige zorgverleners werkzaam zijn

 

Nieuwsbrief 

 Via deze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen en de situaties in de locaties rondom het coronavirus. Nieuwsbrief gemist of heeft u vragen? Neemt u contact op met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

 

Persconferentie

Het kabinet heeft, tijdens de persconferentie op 28 september, landelijke maatregelen aangekondigd om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Deze maatregelen zijn gebaseerd op advies van het Outbreak Management Team en zijn erop gericht om de kans op grote drukte en het aantal sociale contactmomenten tussen mensen te beperken, zonder de samenleving en de economie op slot te doen.

De maatregelen zijn op dinsdag 29 september om 18.00 uur ingegaan en gelden in ieder geval voor de komende 3 weken. Een kleine greep:

Regels voor binnen

 

 • Thuiswerken blijft de norm, tenzij dat echt niet kan. Als er in een werksituatie toch een besmetting plaatsvindt, kan de werklocatie 14 dagen worden gesloten;

 • Organiseer de komende 3 weken geen fysieke teambuilding of andere groepsbijeenkomsten;

 • Ontvang thuis maximaal 3 gasten;

 • Je mag met een groep van 4 mensen afspreken. Bijvoorbeeld in een bioscoop of restaurant;

 • In een ruimte binnen mogen maximaal 30 mensen samen zijn. Kinderen tellen mee;

 • Om 22.00 uur sluiten de cafés en restaurants.;

 • Winkel zoveel mogelijk alleen. Winkels laten alleen klanten toe als er genoeg ruimte is. In de supermarkten komen er speciale winkeltijden voor ouderen en zieken .

    

Regels voor buiten

 • Voor activiteiten buiten, waar geen continue doorstroming van mensen is, geldt een maximum van 40 personen.

 • Is er buiten wel een continue doorstroming van personen, zoals in dierentuinen, dan geldt er een norm voor het aantal bezoekers per vierkante meter.

 • Sportwedstrijden, zowel amateur als professioneel vinden plaats zonder publiek.

 • Het advies is het aantal reisbewegingen zoveel mogelijk te beperken.

 

Wilt u alle overheidsmaatregelen nalezen? Bekijk dan de site van de Rijksoverheid.

Advies GGD preventief inzetten neusmondmasker

 

Ten aanzien van de inzet van persoonlijke beschermingsmiddelen hebben GGD Utrecht en GGD Haaglanden een advies aan de VVT-instellingen uitgebracht. Dit in verband met de aard van de verpleging en de kwetsbare groepen.

 

 

Conform de richtlijn van Verenso en NVAVG (in afstemming met RIVM/LCI, ActiZ en Vereniging Gehandicapten Nederland) Behandeladvies COVID-19, adviseert de GGD vanaf heden over te gaan tot het preventief gebruik van chirurgische neusmondmaskers door alle medewerkers, vrijwilligers en bezoekers bij cliëntencontact binnen een afstand van 1,5 meter.

Dit advies is alleen van toepassing wanneer de 1,5 meter afstand niet gehanteerd kan worden zoals bijvoorbeeld bij cliënten die deze regel niet goed begrijpen en deze instructie dan ook niet goed kunnen opvolgen.

Het betreft alle medewerkers, ook degenen die niet rechtstreeks zorg verlenen, maar wel binnen 1,5 meter contact hebben, zoals maaltijdbezorging of recreatieve activiteiten. Deze extra maatregel dient ter bescherming van cliënten, (zorg-)medewerkers en bezoekers.

Wat betekent dit voor u?

 • Wanneer u bij uw naaste op bezoek komt ontvangt u van ons, bij binnenkomst, een chirurgische neusmondmaskers. Voor het gebruik van het neusmondmasker hebben wij enkele adviezen voor u op een rij gezet:

 • Het is goed om te weten dat de neusmondmaskers maximaal 3-4 uur aan één stuk gedragen kunnen worden. Houd het neusmondmasker dan ook, de gehele tijd dat u op bezoek bent, op;

 • Omdat het neusmondmasker niet afgedaan mag worden, is het voor u niet toegestaan om tijdens het bezoek te eten en te drinken;

 • Het is belangrijk tussentijds niet aan het gezicht of masker te zitten;

 • Na het afnemen en weggooien, dienen de handen gedesinfecteerd te worden.

 Uiteraard blijven de bestaande andere maatregelen ook van kracht. Voor het gemak hebben wij ze nog even op een rij gezet:

 • Desinfecteer of was uw handen met water en zeep bij binnenkomst; Registreer uw bezoek bij de Ipad bij binnenkomst. Afmelden bij vertrek is niet nodig;

 • Raak uw naaste, hoe graag u ook wilt, niet aan;

 • Raak zo min mogelijk omgeving/ materialen aan;    

 • Blijf tijdens het bezoek op de kamer:   

 • Ga niet op zoek naar een verzorgende, stel vragen via telefoon of e-mail;    

 • Maak geen gebruik van de huiskamers op de afdelingen;

 • Gebruik uitsluitend het bezoekerstoilet beneden in de hal;

 • Houd in alle gevallen 1,5 meter afstand;   

 • Verplaats geen stoelen en tafels, ook niet op het terras buiten;

 

Wij verzoek u dringend zich aan deze maatregelen te houden. Het is in het belang van uw naaste, de overige cliënten, de medewerkers en van uzelf. Bedankt voor uw medewerking!

 

Duur extra maatregel

De GGD heeft ons geadviseerd om de maatregel van het preventief dragen van een neusmondmasker voorlopig 6 weken uit te voeren. Daarna zal de situatie in de regio opnieuw worden beoordeeld en het advies voor preventief gebruik neusmondmasker gecontinueerd of aangepast worden.

Vragen

Mocht u na het lezen nog vragen hebben, neemt u dan gerust contact met ons via ons transferbureau kunt u worden doorverbonden met onze coördinatoren. Voor zorginhoudelijke vragen, kunt u terecht bij uw contactpersoon van de afdeling. Wij vragen u dit bij voorkeur na 11.00 uur te doen.

Het coronavirus laat zich tot nu toe moeilijk de kop indrukken. Laten we ook nu gezamenlijk de schouders eronder zetten, door ons te houden aan de maatregelen en door continu naar creatieve oplossingen te zoeken en ons te blijven aanpassen aan een steeds veranderende situatie.

Deze situatie vergt een lange adem van iedereen. Ook al voelt het niet normaal, we zullen dit nog even moeten volhouden. Om cliënten, medewerkers en uzelf te beschermen.

 

 

Stay safe and healthy! 

 

 

Eind januari gaat onze nieuwe revalidatieafdeling Madelief open in het Langelandziekenhuis!

We zijn trots op deze mooie samenwerking met het Langelandziekenhuis.

Zorgpension en In Beweging zijn op woensdag 11 december feestelijk gestart met de bouw van een nieuwe onderkomen in Bergambacht. Daar komt een locatie voor herstel- en revalidatiezorg. De opening staat gepland voor eind 2020.

Bergambacht, 11 december – Met het slaan van de eerste heipaal is er in Bergambacht een begin gemaakt met de bouw van een nieuw pand voor herstelzorg en revalidatiezorg. Dit gebeurt op initiatief van organisaties In Beweging (geriatrische revalidatie) en Zorgpension (eerstelijnsverblijf). Met de realisatie van het gebouw spelen de samenwerkende organisaties concreet in op de groeiende behoefte aan revalidatie- en ELV-plekken.